Algemene voorwaarden

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van Koninklijke Horeca Nederland van toepassing. Deze kunt u hier downloaden (pdf). Bovendien liggen de UVH bij ons ter inzage en worden op uw verzoek onverwijld kosteloos toegezonden via e-mail. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

Voorwaarden